Dbając o najwyższy poziom usług nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje. Poniżej wymieniono listę szkoleń i konferencji na których mieliśmy okazję doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę.

Lek. dent. Anna Seget-Bieniasz

V 2010 „Prosta endodoncja. Ręczne i mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych” Poldent, Kraków

XII 2010 Sympozjum „Gloria Orthodontiae 2010”, Kraków

IV 2011 „Technika pobierania wycisków do uzupełnień stałych” Poldent, Kraków

XI 2011 „Współczesna diagnostyka i leczenie periodontologiczne – teoria rzeczywistości” Szkolenia organizowane przez MIP Pharma Polska, Katowice

XI 2011 „Pacjent po interwencji kardiologicznej” Szkolenia organizowane przez MIP Pharma Polska, Katowice

XII 2011 Spotkanie Miłośników Endodoncjii „Pulp Fiction 13” Kraków

III 2012 „Problemy układu ruchu i zarys ergonomii w praktyce stomatologicznej” Targi Stomatologiczne w Krakowie

IV 2012 „Realia powtórnego leczenia endodontycznego”; „Deptoforeza, jako skuteczna alternatywa leczenia endodontycznego” Śląska Izba Lekarska, Katowice

IV 2012 „Odbudowa zębów z dużą utratą tkanek – analiza przypadków klinicznych.” Śląska Izba Lekarska, Katowice

V 2012 „Endo Tricks czyli Praktyczne Triki w Endodoncjii i Stomatologii Odtwórczej.”Next Level Education, Kraków

IX.2012 „Nowoczesne leczenie endodontyczne”, Intertech Dental, Kraków

X.2012 Kurs praktyczny „Preparacja filarów do koron metalowoceramicznych”, DenCo, Warszawa

X. 2013 „Zarządzanie tkankami zęba podczas jednoseansowego leczenia endodontycznego”, Dental Skills, Poznań

V. 2014  „13 Festiwal Stomatologii Praktycznej Dentopolis”, Kielce

XI. 2014 „Pojedynek na narzędzia: Rotacyjny system niklowo-tytanowy trójnarzędziowy kontra jednonarzędziowy. Rewolucja w praktyce”, Marrodent, Katowice.

XI.2014 „Optymalizacja leczenia ortodontycznego przez zastosowanie mikrochirurgii i kortykotomii. Ortodoncja cyfrowa – zastosowanie skanera wewnątrzustnego  TRIOS oraz programu 3 shape Ortho Analyzer do planowania i prowadzenia leczenia.

III.2015 „Opracowywanie kanałów korzeniowych za pomocą instrumentów maszynowych i wypełnianie metodami termicznymi – kurs praktyczny z pacjentami”, Dentist, Kraków

III. 2015 „Proste metody rekonstrukcji w różnych sytuacjach klinicznych”, Olident, Kraków

V. 2015 Warsztat praktyczny „Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym: przygotowanie zrębu pod odbudowę pośrednią lub bezpośrednią”, Festiwal Stomatologii Praktycznej Dentopolis, Kielce

V.2015 Warsztat praktyczny „Bezpośrednie licówki kompozytowe – kurs wprowadzający”, Festiwal Stomatologii Praktycznej Dentopolis, Kielce

V. 2015 „14 Festiwal Stomatologii Praktycznej Dentopolis”, Kielce

IX.2015 „Planuj właściwie – implantuj z sukcesem”, Implant Masters Poland, Warszawa

X.2015 Protetyka & Endodoncja & Estetyka, Kwintesencja, Warszawa

XII. 2015 Spotkanie Miłośników Endodoncjii „Pulp Fiction 17” Kraków

VI. 2016 Sesja Specjalna Pascala Magne, PASE, Sopot.

VI.2016 XV Konferencja Naukowa PASE, Sopot.

III. 2017 „Okluzja i planowanie leczenia część I”, Nowa Stomatologia, Łomża