Sedacja wziewna podtlenkiem azotu

Pomimo nowoczesnych metod bezbolesnych znieczuleń, część pacjentów odczuwa lęk przed leczniem stomatologicznym – szczególnie dotyczy to dzieci. Boją się one tradycyjnego „zastrzyku”, a często nawet znieczulenie nie gwarantuje przeprowadzenia  zabiegu ponieważ mogą odbierać odrętwienie tkanek jako ból. Nieprzyjemny jest też dla nich odgłos ssaka czy pracujących wierteł. Dlatego w pracy z małym pacjentem najważniejsze jest aby pozbawić go stresu i jakichkolwiek odczuć bólowych. Uspokojenie uzyskuje się wdychając gaz rozweselający za pomocą maseczki zakładanej na nos. Stan po podaniu podtlenku azotu można określić jako fizyczne odprężenie czy przyjemne oszołomienie. Przyjemność przebywania w tym stanie powoduje to, że nie odczuwa się ani strachu ani lęku, przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości.

Gaz rozweselający podaje się dzieciom powyżej 4 roku życia. U młodszych dzieci, w większości przypadków, nie udaje się to z powodu braku koordynacji oddychania nosem, przy otwartych do leczenia ustach.

UWAGA: Dzieci mogą być zapisywane na uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu tylko i wyłącznie po odbyciu wizyty adaptacyjnej.

Przeciwwskazania stosowania sedacji N2O/O2.

– Niedrożności górnych dróg oddechowych:. Przeziębienie, katar, ostre zapalenie zatok i ucha środkowego, przerost migdałków gardłowych –

– I trymestr ciąży.

– Choroby psychiczne.

– Stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis.

– Roztrzenie oskrzelowe, rozedma płuc.

– Alkoholizm.

– Brak współpracy pacjenta.

Materiały dodatkowe: